Cocina Rivero Škola Vaření

00002727, For: Veroniku Kurelovou, Pavlu Lubinovou, Radku Suchomelovou, From: Václav Kurel