Cocina Rivero Škola Vaření

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.

Udělujete tímto souhlas společnosti Cooking School Cocina Rivero, se sídlem Praha 6 – Břevnov, Nad Závěrkou 1107/17, PSČ 16900, IČ: 247 72 534, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 74126 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo

2.

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření objednávky, popř. pro zasílání marketingové komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • Systémové – pro ukládání uživatelského jazyka a jiných funkcí nutných k fungování stránky
 • Google Analytics – pro měření návštěvnosti

4.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti http://www.cocinarivero.cz/kontakt/.

5.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru Vilém Procházka
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.